Lokal montage

Alle silodele kan bæres gennem en almindelig dør og er derfor ideelle til opførsel i eksisterende bygninger.

Den firkantede konstruktion sikrer samtidig en optimal udnyttelse af pladsen.

Vores siloer monteres på opstillingsstedet, og med de vejledende montagetider er det let at beregne omkostningerne til montage. 
Der kan med fordel lejes eksterne montører i de områder, hvor lønniveauet er lavt. 

Alle vores montagevejledninger er sprogneutrale og er altid vedlagt produkterne – hermed sikres en enkel og korrekt montering.

Se hvor nemt det er at montere vores produkter