Nomineret til CSR People Prize 2015

I oktober måned 2015 blev CSR People Prize Award Show afholdt i Vejle, hvor BM Silo var blandt de sidste 3 nominerede til prisen. Denne fremhæver bl.a. det særlige sociale ansvar over for medarbejderne eller lokalsamfundet i forhold til at forebygge medarbejder-nedslidning og arbejdsulykker, samt fastholde og indsluse udsatte grupper på arbejdsmarkedet.

En af de fremhævede grunde til, at BM Silo blev nomineret er, at når vi skal rekruttere nye medarbejdere, sker det ud fra et princip om, at vi ønsker at ansætte ledige. Vi har gennem årene udviklet modellen ”Spot et job” til indslusning af ledige, hvor nyansatte typisk vil blive placeret i ydre funktioner, hvor specialiseringsgraden er lav, men hvor de har muligheden for at bidrage og opkvalificere sig.

Vi har en vilje samt et ønske om at få mennesker, der har haft en svær start på livet, ind på arbejdsmarkedet samt give en masse nye mennesker lyst til at uddanne sig og arbejde for os.

Vi vandt desværre ingen pris i denne omgang, men til gengæld var det en kæmpe oplevelse at være blandt de sidste 3 nominerede og ikke mindst et dejligt skulderklap til vores arbejde.

Dette websted bruger cookies og andre sporingsteknologier til at hjælpe med navigation og din evne til at give feedback, analysere din brug af vores produkter og tjenester, hjælpe med vores salgsfremmende og marketingmæssige indsats og levere indhold fra tredjepart. Om cookie-politikker